Menu

Bliv indsamlingsleder

Som indsamlingsleder hjælper du med at organisere indsamlingen lokalt d. 24. september.

Indsamlingslederen er med til at give indsamlerne en god indsamlingsdag, skabe lokalt synlighed og sikre, at der bliver samlet penge ind til Alzheimerforeningens arbejde for bedre liv med demens.

En indsamlingsleders rolle:

1. Leder en indsamling lokalt, herunder er med til at hverve indsamlere og kontakter de tilmeldte.

2. Sørger for praktiske ting ifm. den lokale indsamling på indsamlingsdagen.

3. Skaber rammerne for en hyggelig indsamlingsdag


Har du spørgsmål eller idéer?

Som indsamlingsleder har du mulighed for at sætte dit eget præg på indsamlingen i dit lokalområde. Vi vil elske at hjælpe dig med at skabe en hyggelig dag.

Savner du et mødested tættere på dig selv, eller ved du, at det vil være bedre at stå et andet sted at samle ind, så kontakt os. 

Vi vil gøre alt for at imødekomme dine idéer.

Tlf. 8844 0427.

Mail: indsamling@alzheimer.dk

"Gadeindsamling er en styrke!"

"Det fine ved den her indsamling er, at vi ikke ringer på dørklokker, men at vi møder folk på gaden og får en snak om sygdommen.

På den måde er vi med til at sprede vigtig viden om demens og at dele vores historie som enten pårørende eller hvis man på anden måde er berørt af demens.

Og det er med til at ændre noget!," siger Silas Holst, som samler ind til årets landsindsamling.


Det går pengene til

 

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation og patientforening for de omkring 90.000 mennesker med demens i Danmark og deres knap 400.000 nære pårørende.


Foreningen blev stiftet i 1991 med det formål at virke for bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for patienter og pårørende. 

 

Pengene fra landsindsamlingen går bl.a. til:

  • Gratis rådgivning på Demenslinien
  • Forebyggende og behandlende forskning
  • Aktivitetstilbud til mennesker med demens og pårørende
  • Forebyggende indsatser til individ og samfund
  • Udbredelse af viden om demens
  • Politisk interessevaretagelse

Sådan bliver pengene brugt:

 

Alzheimerforeningens formål er at være tilstede og synlig med anerkendelse, opbakning, tilbud om hjælp og gode råd, relevant og vedholdende politisk interessevaretagelse, engagerende og inkluderende folkeoplysning samt målrettet fundraising til forskning og forbedring af demensindsatsen.

 


Kort om demens:

 

Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. 

Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Men det er en myte, at en demenssygdom er en naturlig følge af alderdom.

De fleste demenssygdomme er fremadskridende og indebærer, at demenspatienten over en kortere årrække mister flere og flere funktionsevner. Til sidst vil personen som følge af de funktionssvigt, demenssygdommen medfører, dø.

Man kan symptombehandle med lægemidler, der har en stabiliserende – om end midlertidig – virkning, men der findes fortsat ikke en helbredende behandling af demenssygdomme.


Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar i landsindsamlingsteamet til at tage imod din henvendelse.

Tlf.: 8844 0427.

Mail: indsamling@alzheimer.dk