Menu

Søndag d. 24. september 2023 går vi på gaden for at skabe opmærksomhed omkring demenssagen og samle ind til fordel for de mange mennesker, der lever et liv berørt af demenssygdom, i Danmark.

Mere viden om Alzheimerforeningens landsindsamling

Søndag den 24. september gå vi sammen på gaden for at gøre opmærksom på og samle ind for demenssagen.

Det går pengene til:

 

Når du støtter Alzheimerforeningens landsindsamling er du med til at gøre en forskel for de mange mennesker i Danmark, som lever med en demenssygdom tæt inde på livet.

Alzheimerforeningen har en lang række tilbud, initiativer og indsatser, som bidrager til at skabe bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. 

 

Din støtte går til demensforskning, forebyggelsesindsatser, aktiviteter målrettet demensramte og pårørende i hele landet samt støtte og rådgivning.

 


Kort om demens:

 

Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. 

Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Men det er en myte, at en demenssygdom er en naturlig følge af alderdom.

De fleste demenssygdomme er fremadskridende og indebærer, at demenspatienten over en kortere årrække mister flere og flere funktionsevner. Til sidst vil personen som følge af de funktionssvigt, demenssygdommen medfører, dø.

Man kan symptombehandle med lægemidler, der har en stabiliserende – om end midlertidig – virkning, men der findes fortsat ikke en helbredende behandling af demenssygdomme.


Sådan bliver pengene brugt:

 

Alzheimerforeningens formål er at være tilstede og synlig med anerkendelse, opbakning, tilbud om hjælp og gode råd, relevant og vedholdende politisk interessevaretagelse, engagerende og inkluderende folkeoplysning samt målrettet fundraising til forskning og forbedring af demensindsatsen.


Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar i landsindsamlingsteamet til at tage imod din henvendelse.

Tlf.: 8844 0427.

Mail: indsamling@alzheimer.dk